Jeesus ja Joulunaika –intensiivi Helsinki
06. joulukuuta 2007 (itsenäisyyspäivä) torstaina 12.00-15.00
Jeesus ja Transmission hengessä lähetettävät 72
jesus Joka vuosi ennen talvipäivänseisausta Oshanan Enlightenment Transmission oppilaat kokoontuvat muistamaan Jeesus Kristusta.

Jeesuksen uskollisuus Pyhää Henkeä kohtaan teki mahdolliseksi sen, että muut voivat tuntea Jumalan suoraan.

Ihmiset ovat eläneet henkisessä pimennossa tuhansien vuosien ajan. Välinpitämättöminä omalle todelliselle luonnolleen ja tarkoitukselleen he ovat saaneet aikaan mittaamatonta tuhoa, vaikka he olisivat voineet tuoda suurta harmoniaa, hyvinvointia ja vaurautta kaikille tunteville olennoille. Jopa perustiedot, kuten se kuinka uusi ihmiselämä otetaan oikealla tavalla vastaan, ovat kadonneet.

Tämän tilanteen korjaamiseksi älykäs henkinen energia, viestintuoja, laskettiin liikkeelle absoluuttisesta tietoisuudesta, luomakunnan alkulähteestä. Tänä päivänä tuo energia tunnetaan Enlightenment Transmissiona, koska sillä on voima tehdä jokaisesta, jota se koskettaa, aidosti vapaa ja viisas, yhdellä sanalla sanoen, valaistunut.

Jeesuksen aikana Enlightenment Transmissio tunnettiin Pyhänä Henkenä.

Nykyään sama Enlightenment Transmissio jatkaa levittäytymistään planeetallamme niiden ihmisten välityksellä, jotka ovat riittävän vapautuneita egostaan ja siten valmiita seuraamaan korkeampaa ohjausta.

Enlightenment Transmissiolla on suunnitelma ja aikataulu, mutta tuon suunnitelman menestyksekäs loppuunsaattaminen riippuu meidän reagoinnistamme – pitäydymmekö vanhan maailman energiassa vai astummeko rohkeasti uuden maailman energiaan?

Jeesuksen tarkoitus taivaallisessa suunnitelmassa oli lähettää eteenpäin ensin 12 ja sitten 72 Transmission hengestä täyttynyttä suunnitelman osanottajaa. Pyhä tieto siitä mitä tuo todella tarkoitti ja miten se tuli tehdä, on ihmiskunnalta suureksi osaksi kadonnut. Mutta jopa kaikkein tavallisin ihminen voi vieläkin aistia Jeesuksen viestin voiman ja syvän merkityksen olemassaolollemme. Tämä on erityisen ilmiselvää joulun ja pääsiäisen aikaan.

Nyt on tullut aika ymmärtää mitä Jeesus yritti saada aikaan ja vieläkin tärkeämpää on täyttää oma pyhä tehtäväsi elämäsi ilmaisun kautta.

Sinua kutsutaan ymmärtämään tuo 72:n ikiaikainen tehtävä ja se, oletko sinä osa tuota sukujuurta tänään.

Dave Oshana jatkaa Jeesuksen hengessä ja sydämessä jakamalla Enlightenment Transmissiota ja opetusta kaikkien niiden kanssa, jotka on ohjattu vastaanottamaan sitä.

Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, jotta voit vastaanottaa orientoinnin tapahtumaa varten. Ennakkoilmoittautuminen on tervetullut keneltä tahansa, joka on osallistunut Oshanan opetustapahtumaan ja niiltä, jotka tuntevat erityistä yhteenkuuluvuutta Jeesuksen kanssa.

Varaathan paikkasi ajoissa. Yhteydenotot: Oshanan toimistoon.


Tietoa
Enlightenment-Now:sta

Enlightenment-LogoHenkistä Opetusta, Enlightenment Transmissiota, Oshana Energy-Work -menetelmä harjoituksia, Elämäntapa ja Energiaruokavalio-ohjeita sekä Henkistä Palvelua henkisen opettajan Dave Oshanan kanssa. Tietoa Enlightenment-Now:sta »

Aiheeseen Liittyvät Linkit

Related Enlightenment-Now Pages