Změna perspektivy

Vše bylo stejné, ale nezvykle, něco bylo odlišné. Pokoušel se odhalit co za rozdíl to bylo. Nemohl to přesně lokalizovat. Nazval to "změna perspektivy" ( vyhýbající se užívání slova "osvícení" ). Protože se to stalo ve vědomí, a vědomí je neviditelné, není to věc, o které se jednoduše mluví, jelikož postrádáme vhodné pojmy. Osvícení ( Enlightenment ) není učeno ve školách, ačkoli by mělo být, protože to jednoduše hluboce a přesně prožívá zdroj tvého já, to jest, Vědomí.

Pozorování zvenku

Oshana popsal zkušenost tohoto osvícení jako existování "venku z" a pozorování života Davida, který zahrnoval myšlenky, emoce a fyzické vjemy. Dříve cítil, že byl chycen v jejich poutech, teď se cítil volný a plný prostoru.

Přímé poznání

Oshana říká, že zkušenost osvícení nemá být spletena s osvícením jako takovým. Osvícení znamená, že vědomí zažívá samo sebe přímo, bez zprostředkování mysli a rozumu. Mysl začne chápat, že něco velkého se děje, zkouší rozumovat co to je, a tak přijde s interpretacemi.

Vždy nablízku

To, co může být řečeno slovy, je interpretace sdělená skrz pojmy. Když nejsi osvícený, pak nebudeš přesně vědět, co je popisováno. Nicméně, osvícení není nikdy příliš daleko, je to tak blízko tebe, jako tvé vlastní vědomí. Všeobecně ale lidé doopravdy nechtějí osvícení, protože to ruinuje hluboce uchovávané iluze o životě.

Žádný čas, žádný prostor

Vědomí je vše. My jsme vždy byli to vědomí. Ve vědomí není žádný čas nebo prostor. My jsme stvořili svět času a prostoru, ve kterém předstíráme, že jsme odloučeni - což znamená být spící vůči naší opravdové přirozenosti. Všeobecně si nepřejeme probudit se, ještě ne, protože to by zkazilo tu hru.

Hledání

Nepřijdeme do světa, aby jsme se stali osvícenými. My už osvícenými jsme. Přicházíme sem, abychom byli v nevědomí, jednali separovaně a byli zapleteni v dramatech. Hledání osvícení je součástí toho dramatu. Velmi málo z těch, kteří tvrdí, že chtějí osvícení jsou upřímní, nebo ví o čem mluví.

Spatřeno, né naučeno

Osvícení nemůže být naučeno. Není to soubor vědomostí nebo sbírka způsobů chování. Nicméně, když osoba hluboce touží poznat Pravdu potká toho kdo zná pravdu, pak se může stát něco magického, a osvícení se může přihodit.

Transmise

Z tohoto důvodu je Oshana skeptický ohledně používání rozličných výukových formátů za účelem sdílení osvícení a neustále experimentuje s novými přístupy. Obvyklí návštěvníci Oshanova setkání hovoří o tom, že nevědí, co očekávat od Oshany. Nicméně, setkání obvykle začínají krátkým úvodem pro sedící účastníky. Poté můžou být dotazy a odpovědi, cvičení vestoje, hry - nepovíme příliš mnoho, protože věci se mohly opět radikálně změnit do doby, kdy máš to potěšení zažít setkání s Oshanou.

Veřejná setkání mají určitou základní strukturu, protože lidé obecně očekávají mnoho věcí, např. usazení, vysvětlování, jasné instrukce a pocit bezpečí. A více, duchovní hledači často čekají na to, aby byli baveni, inspirováni, unášeni blahem, zaujmuti psychickými demonstracemi, učeni ezoterické pojmy. Žádná z těchto věcí nemá nic co dělat s osvícením.

Surfování Energie

Osvícení je radikální, spontánní a revoluční. Nemůže být uvězněno a vzdoruje očekávání. Aby se obešly tyto překážky, převážně probíhá záležitost s Oshanou a osvícením tiše, s lidmi, kteří se touží probudit, ale nevyjádřili to v tabulkovitých klišé sezónního hledače. Za těchto okolností, jež by mohly být pojmenovány jako učení, ale jsou lépe nazývány jen jako "surfování" - kde Oshana "surfuje" energetickou interakci s druhou osobou - zde se typicky neodvolává na ezoterické pojmy či slova jako osvícení nebo vědomí. Surfování skupinové energie je věc více komplikovaná, ale je to zábava. Avšak skutečná intenzivní práce se děje při one-to-one interactions ( interakce jedince s jedincem ), jestli to se stane ve skupině, nebo mimo ni.


Dave Oshana
Enlightenment-Now

Enlightenment-LogoPrezentuje program osvíceného duchovního učitele Dave Oshany Probuzení & Osvícení skrz Transmisi. Info o Enlightenment-Now »

Vztahující se stránky v angličtině