Co je Transmise Osvícení?

Transmise formuje základ mého učení. Kdyby to nebylo kvůli Transmisi, pak by zde nebyl žádný učitel, žádné učení a žádné osvícení ( enlightenment ).

Pro hledače, kteří mě potkali, je Transmise všudypřítomná, dech-beroucí realita, jež je schopna dokonce odejmout i řeč - podobně jako pozorování hory nebo kterékoli mocné přírodní události, například tornáda nebo zemětřesení úplně poprvé. Kde byla jednou zkušenost Transmise, tam není žádná mezera pro pochybnost, žádné místo pro otázky, jen možnost ohromujícího ticha s úžasem a oceněním. V tomto klidu se mysl viditelně zastavila - její ustavičné povídání se zdá být velmi daleko.

K úžasu, studenti, jež byli hluboce ovlivněni Transmisí, se stanou druhotnými transmitery a prozměnu zapůsobí na druhé, kteří jsou s nimi v kontaktu jak blízkém, tak i značně v dáli. Transmise se děje i přes velké vzdálenosti. Má vliv na osoby, které jen zaslechly mé jméno nebo viděly mou tvář. Ona dokonce připraví lidi způsoby duchovně a filozoficky bezchybnými, ještě předtím, než se se mnou setkají - i když neví, že mě potkají.

Je zajímavé, že když jsem poprvé začal učit, brzy poté, co se můj život nezvratně změnil v červnu 2000, vnitřně jsem se zapřisáhl, že nebudu používat žádné prazvláštní síly, schopnosti nebo charisma při pomáhání lidem. Chtěl jsem věřit, že skrz mluvení s lidmi o jejich problémech bych je mohl vybavit řadou po-pravdě-pátrajících technik, které by otevřely jejich vnímání realizaci, že "utrpení neexistuje".

Po několika měsících pořádání věřejných setkání, ve kterých jsem měl rozhovor s mnoha jednotlivci, přicházejícími se svými nejhlubšími strachy a úzkostmi a odcházejícími s pocitem klidu a radosti, jsem musel přiznat, že to nebyla ona činnost rozmluvy, která způsobila tu "kůru". Bylo to něco jiného. Byla to Transmise.

Ve skutečnosti, mluvení ani nebylo nutné. Stejně tak nevyvstala potřeba někomu říci proč mě potkávali - ačkoli i ono vysvětlení viditelně přineslo nějaké porozumění. Vyskytovalo se zde mnoho různých druhů efektů a fenoménů, jež zakoušeli lidé, kteří byli krátko i dlouholetými hledači, ale nikdy neměli silné duchovní zkušenosti.

Samozřejmě i ještě předtím, než byl tento pojem Transmise (a jejího vlivu) vysvětlován, si hledači sdělovali příběhy o svých zkušenostech. Trvalo mnoho měsíců, abych promluvil o pojmu Transmise, a trvalo roky, než jsem přijal skutečnost, že příběhy hledačů měly nějaký význam dokonce i pro ně samé. Učení bylo, a pořád je, dívat se za zkušenost přítomného okamžiku, protože nezávisle na tom, jak fantastické se to zdá, něco lepšího vždy přichází - další moment ! Život je neustále víc a víc blažený, když je prožíván u zdroje.

Žádné duchovní učení není kompletní, jestliže plně neadresuje otázku Transmise a jejích efektů. Transmise je proud energie, který přináší žijící spiritualitu na tuto planetu. Nicméně, smutný fakt naší duchovně neznalé a rozporuplné doby je ten, že skutečnost a životní potřeba Transmise byla zapomenuta, nepochopena a dokonce popřena. Člověk chce přetrvat v iluzi, že si může nezávisle udržovat svůj vlastní život, ve skutečnosti je však úplně závislý na tom, aby ho Život sám nesl. Pro účely této úvahy, Transmise může být považována za prvek Životní síly, jež nás podporuje a udává nám směr.

V každé náboženské tradici najdeme rituály založeny na Transmisi. Každé náboženství si nese transmisi, inteligentní organizující energii, která je schopna katalyzovat změnu. Ale tyto transmise během času ztratily na účinnosti, byly padělány a zkorumpovány. A více, jejich na-Transmisi-založené rituály jsou typicky neplodné, kromě několika výjimečných případů. Tyto náboženské skupiny vyplňují onu "duchovní mezeru " aktivitami, cvičením a recitacemi na památku požehnaného probuzeného stavu, který si idealizují, ale sami nejsou schopni manifestovat.

Abychom vypravování vyložili zpříma, Transmise nepotřebuje rituál nebo techniku, aby byla sdílena. Transmise se může dostavit zároveň se slovy, činy, nebo vnímáním. Jakkoli, vnější forma tohoto dění by se mohla při každé situaci velmi lišit.

Takže co se ve skutečnosti děje během Transmise ? Teď není čas na to poskytnout podrobný model (který se může objevit v blížící se knize). Stručně, studentovo vědomí je vytaženo zpoza clony mysli a jejích vjemových filtrů, aby se dostalo do přímého kontaktu s vibrací života takového, jaký skutečně je. Tento "aha moment" může být tím, co je v Zenovém Buddhismu známo jako "kensho" nebo "satori". Je potřeba velké dovednosti zvolit ten správný moment a správný čin, aby byl student katapultován do ne-mysli, neboli do "ne-myšlenkového vědomí". To se nemůže stát skrze fixní rituál. Zenová legenda říká, že jeden student se stal osvíceným tak, že jeho Mistr mu vrazil facku. Pochopitelně, určité "školy osvícení " stvořily fackovací metodu - s předvídatelnými výsledky. Kdyby ti studenti a "učitelé" jen věděli, že Transmise je niterný proces a né vnější událost - zachránilo by to mnoho červených tváří. Jakkoli, drsné praktiky nejsou bez určitého přínosu, dokonce i když vhled se přímo nedostaví.

Nepochybně, mnohem více by toho mohlo být vysvětleno o Transmisi. Pochytni to na příštích výkladových akcích.

Dave Oshana


Dave Oshana
Enlightenment-Now

Enlightenment-LogoPrezentuje program osvíceného duchovního učitele Dave Oshany Probuzení & Osvícení skrz Transmisi. Info o Enlightenment-Now »

Vztahující se stránky v angličtině