Yhteenveto puhelinkeskustelusta 19. joulukuuta 2002

Johdanto

On harvinaista päästä puhumaan Oshanan kanssa puhelimessa, mutta tässä on hänen kanssaan äskettäin käymäni pitkän puhelun ydin.

Oshana puhui monista asioista tässä puhelussa (joka kesti puolitoista tuntia). Minä sain hänet kiinni aikaisin eräänä aamuna. Hän oli antanut neljän tunnin haastattelun edellisenä iltana kanadalaiselle toimittajalle, ja muisteli kuinka joitakin uusia käsitteitä oli tullut esille keskustelun tuloksena.

Vaikuttaa siltä, että paljon Oshanan opetuksen sisällöstä tulee kaikkein tehokkaimmin esille, kun hän on vuoropuhelussa toisen henkilön kanssa. Suuri osa näistä uusista ajatuksista tulee esille kun Oshana opettaa oppilaita puhumalla. Jos kukaan ei nauhoittaisi näitä sanoja, niin valitettavasti usein menetettäisiin paljon tietoa.

Alla oleva edustaa noin kolmannesta siitä mitä Oshana sanoi. Valitettavasti kirjoittaja ei voi muistaa tarkasti muita yksityiskohtia.

Muukalaisego itse

Ego on muukalainen ihmisluonnollemme. Ihmiset itse asiassa kutsuivat sen, koska sillä ei ollut omaa olinpaikkaansa. Ihmisen todellinen luonne on loputon myötätunto ja rakkaus. Se on olemassa vain antaakseen. Tämän "muukalais"-egon sallittiin olla olemassa meidän ihmisten kanssa, ja vähitellen niin kuin loinen joka syö isäntäänsä, se on ottanut hallintaansa meidän kaikki toimintomme.

Kuten loinen se täytyy hylätä, ajaa ulos voimakeinoin, jotta me voimme palata takaisin todelliseen luontoomme. Tähän tarvitaan usein valaistunutta opettajaa. Hän suorittaa toimenpiteen uhrina olevalle ihmiselle, jotta egon olemus poistuisi kokonaisuudessaan.

Ego itse tai väärä minäkäsitys, kuten Oshana sitä mieluummin kutsuu, on erittäin ovela, todella kekseliäs ja voi manipuloida ja sopeutua mihin tahansa tilanteeseen välttääkseen paljastumisen ja karkottamisen.

Vapauttaminen iskujoukko-tyyliin

Väärän minäkäsityksen karkottaminen voi tapahtua kun ihmisen tietoisuus on läsnä, mutta yleensä se vain on esteenä valaistumisen energioille. Todennäköisemmin käy niin, että tietoisuus "turrutetaan" tilapäisesti, jotta valaistumisen energiat voivat työskennellä tehokkaammin. Vähän niin kuin Venäjän iskujoukot, jotka kaasuttivat sekä panttivangit että terroristit suorittaessaan hengenpelastustehtäväänsä.

Oshana huomautti, että monille tämä opetus muukalais-egosta on hyvin hämmentävää, mutta itse asiassa tässä on toivon viesti, koska ihmisen sisäinen myötätuntoinen luonto kutsui alun perin tosiolevaisen (egon). Voimme lohduttautua sillä tiedolla että pelko, viha ja suuttumus joita näemme maailmassa tänään, eivät ole meidän todellisia luonteenpiirteitämme, vaan ovat itse asiassa väärän minäkäsityksen itsensä ilmentymiä.

Aivan kuin "sijaisäiti" joka antaa maitoansa toisen lapselle, ihmiset adoptoivat tämän keinotekoisen tosiolevaisen ja antoivat sen vetää itseensä meidän elinenergioitamme.

Aikaisemmat opettajat eivät ole oikeastaan koskaan viitanneet tällä tavalla väärään minäkäsitykseen, vaikka viittauksia ovat tehneet kuuluisat menneisyyden mestarit kuten Jeesus Kristus karkottaessaan paholaisia riivatusta uhrista.

Valaistumisen opetus - kokoaikainen sitoutuminen

Valaistuneiden opettajien tehtävä on pelastaa ne jotka etsivät vapautta. Se on 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa - sitoumus ilman levähdystaukoa. Useimmilla etsijöillä on odotuksia siitä, että kun he kerran saavuttavat valaistumisen, he tulevat tekemään jotain uudella löydetyllä vapaudellaan. Tosiasia on, että valaistumisen energiat muuttavat etsijän täydellisesti synnyttäen uuden luomuksen, joka on täysin viritetty valaistumisen energioiden tahtoon. Tälle jumalalliselle energialle antautuneena valaistunut yksiö sitten johdatetaan välittämään tätä energiaa mihin tahansa ja milloin tahansa tarpeen mukaan.

Pyyntö opettaa on kiistaton - valaistunut opettaja on kuin äiti joka on lastaan varten koko ajan. Hän ei voi kieltää lapsen itkua maidon vuoksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Elämäntehtävä - epäitsekäs palveleminen

Oshana vertasi tätä opetustyötä palomiehen toimintaan tulipalopaikalla, jossa lapsia heitetään palavan talon ikkunoista ulos. Palomiehellä ei ole yhtään itsekästä ajatusta kun hän tuntee olevansa pakotettu pelastamaan jokaisen putoavan vauvan. Vaikka hän on saattanut pelastaa jo 1000 vauvaa, hän ei arkaile pelastaa 1001:stä vauvaa kun vauva putoaa palavasta rakennuksesta.

Valaistunut opettaja ei ajattele omaa fyysistä hyvinvointiaan; ensisijalla on valaistumisen välittäminen kenelle tahansa joka on tavattavissa ja valmiina.

Valaistuminen, suunnitelman paljastaminen - oletko valmis?

Oppilaan tulee varmistua siitä, että hän on valmis vastaanottamaan lähetyksen. Tämä mahdollisuus ei saata ilmaantua enää koskaan uudelleen. Oshana oli tuskissaan muistuttaessaan minua, että hän ei itsekään tiedä, jos ja milloin häntä ohjataan rajoittamaan opetustaan yhä enemmän. "Energia paljastaa enemmän ja enemmän suunnitelmaa, ei ole mitään takuita, aika on loppumassa..." Jos sinä tunnet vetoa energiaa kohtaan ja olet riittävästi valmistautunut, avaa silloin itsesi sen kaiken sisäänsä sulkevaan vaikutukseen, koska sinulle ei saata tulla uudelleen tätä mahdollisuutta seuraavan tuhannen elämäsi aikana!

Oppilaan täytyy olla valmistautunut palvelemaan valaistumisen energioita, tulla instrumentiksi jonka kautta valaistumisen energia toimii tässä universumissa.


Tietoa
Enlightenment-Now:sta

Enlightenment-Logo Henkistä Opetusta, Enlightenment Transmissiota, Oshana Energy-Work -menetelmä harjoituksia, Elämäntapa ja Energiaruokavalio-ohjeita sekä Henkistä Palvelua henkisen opettajan Dave Oshanan kanssa. Tietoa Enlightenment-Now:sta »

Aiheeseen Liittyvät Linkit

Englanninkieliset Sivut