Streszczenie Rozmowy Telefonicznej – 19 Grudzień 2002

Wstęp

Rzadko udaje się złapać Oshanę na telefon, ale tutaj jest esencja długiej rozmowy, którą z nim ostatnio miałem.

Oshana mówił o wielu rzeczach w tej rozmowie (która trwała półtorej godziny), złapałem go wcześnie pewnego poranka. Ostatniej nocy dał wywiad trwający 4 godziny kanadyjskiemu dziennikarzowi i wspominał mi jak kilka nowych koncepcji wyszło w efekcie tego dialogu.

Wydaje się, że wiele z kontekstu nauki Oshany powstaje najbardziej efektywnie podczas rozmowy z inną osobą. W rezultacie słownej nauki, którą Oshana przeprowadzał z uczniami, wiele z tych nowych pomysłów nadeszło. Niestety, jeśli nikt nie nagrywał tych słów, wtedy często duża część tej informacji została stracona.

To co następuje, reprezentuje około jedną trzecią tego, co powiedział Oshana, niestety autor nie potrafi akuratnie przywołać reszty.

Obce Ja-Ego

Ego jest obce ludzkiej naturze. Ono zostało aktualnie zaproszone przez istotę ludzką, gdyż nie miało ono swojej własnej podstawy. Natura Ludzkiej Istoty jest pełna nieskończonego współczucia i Miłości. Ona tylko istnieje, aby dać. Więc ten "obcy" pasożyt ego został przyjęty, aby ko-egzystował z nami ludźmi i stopniowo jak pasożyt karmiący się swoim żywicielem przejął całe nasze funkcjonowanie.

Jak pasożyt ono musi być odrzucone, wyrzucone siłą, abyśmy mogli powrócić do naszej prawdziwej natury. To często wymaga pracy Oświeconego Nauczyciela, który dokonuje operacji na ludzkiej ofierze, aby wydalić pasożyta ego całkowicie.

Ja-ego lub nasza Fałszywa Tożsamość jak woli to nazywać Oshana jest bardzo mądre, całkowicie zasobne i może manipulować i adaptować się do każdych okoliczności, aby uniknąć detekcji i wypędzenia.

Wyzwolenie w Stylu Kommando

Wyrzucenie Fałszywej Tożsamości może nastąpić podczas gdy ludzka świadomość jest obecna, ale przeważnie ona staje na drodze Energią Oświecenia. Co może się raczej wydarzyć to chwilowe "przyćmienie" świadomości, aby Energie Oświecenia mogły funkcjonować bardziej efektywnie. Trochę jak rosyjscy komandosi, którzy gazowali zarówno terrorystów, jak i więźniów w próbach ratowania życia podczas ich misji ratunkowych.

Oshana zaznaczył, że wielu uznaje tę naukę o obcym ego jako dość szokującą, ale w rzeczywistości istnieje tutaj przekaz optymizmu, ponieważ to była wrodzona, współczująca natura ludzi, która zaprosiła pasożyta. Możemy czuć komfort, ulgę w wiedzy, że strach, nienawiść i agresja, którą widzimy w dzisiejszym świecie nie jest aspektem naszej prawdziwej natury i są to manifestacje samej Fałszywej Tożsamości.

Jak "mokra pielęgniarka", która daje mleko innym dzieciom niż jej własnym, gatunek ludzki zaadoptował tego sztucznego pasożyta i pozwolił, aby on ciągnął energię z naszych energii życia.

Fałszywa Tożsamość nigdy nie była referowana w ten sposób przez przeszłych nauczycieli, chociaż były pewne odniesienia zrobione przez przeszłych Mistrzów takich jak Jezus Chrystus, gdy wyrzucał on diabły z zajętych ofiar.

Nauczanie Oświecenia – To Jest Oddanie się na Cały Czas

Pracą Oświeconych Nauczycieli jest uratowanie tych, którzy pragną wolności.
To jest zaangażowanie na 24x7 bez wytchnienia. Większość poszukiwaczy posiada oczekiwanie, że gdy będą oni oświeceni, będą mogli zrobić coś z ich nowo odkrytą wolnością – rzeczywistość jest taka, że Energie Oświecenia przetransformują szukającego całkowicie dając narodziny nowej istocie, która jest całkowicie dopasowana do ich woli – Poddając się tej Boskiej Energii ktoś Oświecony jest kierowany, aby transmitować tę Energię kiedykolwiek i gdziekolwiek to jest wymagane.
Pragnienie aby uczyć jest niezaprzeczalne – Oświecony Nauczyciel jest jak matka, która jest tutaj zawsze dla swojego dziecka. Ona nie może zignorować płaczu dziecka o mleko bez względu na czas i miejsce.

Misja – Bezinteresowne Służenie

Oshana porównał ten misyjny aspekt Nauki jak do strażaka, który jest na scenie palącego się budynku, gdzie dzieci są wyrzucane z okien. Strażak nie myśli o sobie, ponieważ jest zdeterminowany, aby uratować każde spadające dziecko. Nawet jeśli uratuje 1000 dzieci nie zawaha się, aby uratować 1001 dziecko, gdy ono spada z palącego się budynku.

Oświecony Nauczyciel nie myśli o swoim fizycznym komforcie; priorytetem jest transmisja Oświecenia komukolwiek, kto jest dostępny i gotowy.

Oświecenie, Odsłaniając Plan – Czy Jesteś Gotowy?

Uczeń musi upewnić się, że on/ona jest gotowy do przyjęcia Transmisji. Ta możliwość może się już więcej nigdy nie zdarzyć. Oshana niechętnie przypomniał mi, że on sam nie wie czy i kiedy będzie pokierowany, aby ograniczyć dalej jego nauczanie. "Energia odsłania coraz więcej planu, nie ma gwarancji, czas ucieka..." Jeśli czujesz przyciąganie do Energii i jesteś wystarczająco przygotowany, wtedy otwórz się na jej wszystko-ogarniający wpływ, gdyż możesz nie mieć tej szansy powtórnie poprzez tysiąc żyć!

Uczeń musi być gotowy, aby służyć Energią Oświecenia, aby być instrumentem, poprzez który One funkcjonują w tym świecie.


About
Enlightenment-Now

Enlightenment-LogoThe ground-breaking work of spiritual teacher Dave Oshana and The Enlightenment Transmission including online advice & resources, and international enlightenment teaching schedules. About Enlightenment-Now »

CONTACT Enlightenment-Now

Related Enlightenment-Now Pages

Related Finnish Pages