Info om
Enlightenment-Now.Com

Enlightenment-Now.Com hjälper dig att få kontakt med den andliga läraren Dave Oshanas upplysningsundervisningstransmission (Enlightenment Teaching Transmission) och ger dig detaljerad information om hans världsomfattande undervisningsprogram.

Enlightenment-Now.Com hjälper dig att förstå din andliga väg, att identifiera dina andliga behov och påskynda din andliga utveckling.

På Enlightenment-Now.Com får du hjälp med att välja vilka undervisningstillfällen som lämpar sig för dig och hur du skall ansöka till kurserna och förbereda dig för dem. Vid behov får du även färdbeskrivningar och information om övernattningsmöjligheter. Här får du veta hur du kan träffa Dave Oshana och studera för honom, och givetvis hur du kan lära dig förstå din sanna natur och hitta ditt sanna jag.

Här finns flera deltagares rapporter, rekommendationer och tillbakablickar, som kan vara användbara för att få en uppfattning om hur andra fått hjälp av Dave Oshanas läror i sin andliga tillväxt.

Förutom Enlightenment-Now.Com har Oshana tre andra web-sidor oshana.org, spiritual-teacher.org och oshana-energywork.com.

oshana.org har en samling svar på andliga sökares e-postfrågor, samt feedback och tillbakablickar från deltagarna. Svaren är ofta humoristiska.

spiritual-teacher.org förklarar Oshanas unika läror om andlig upplysning och andlig utveckling. Du blir medveten om hur du skall gå till väga och om vad som hållit dig tillbaka.

oshana-energywork.com - är den nyaste web-platsen och tillägnad Oshanas avancerade tekniker för andligt uppvaknande och hälsa.

Information om
den andliga läraren Dave Oshana

Efter att ha genomgått en oåterkallelig förändring den 19 juni år 2000 började Dave Oshana dela med sig av sitt praktiska och erfarenhetsbaserade närmande till andlighet. Äran tillägnar han Upplysningstransmissionen (Enlightenment Transmission) - kraften, som finns överallt, och som hjälper individer att frigöra sig ur andlig begränsning.

Sedan dess har Oshana undervisat tusentals sanningssökare världen över vid olika undervisningstillfällen, genom publicerade artiklar, e-postkorrespondens och web-sidor.

Efter att ha genomgått en oåterkallelig förändring den 19 juni år 2000 började Dave Oshana dela med sig av sitt praktiska och erfarenhetsbaserade närmande till andlighet. Äran tillägnar han Upplysningstransmissionen (Enlightenment Transmission) – kraften, som finns överallt, och som hjälper individer att frigöra sig ur andlig begränsning. Sedan dess har Oshana undervisat tusentals sanningssökare världen över vid olika undervisningstillfällen, genom publicerade artiklar, e-postkorrespondens och web-sidor. Inspirerad av sitt jobb för höjd medvetenhet utgav Oshana år 2001 en musik-CD, som bär namnet Consciousness. Inbakat i musiken finns ett av hans undervisningstal. Den första Oshana Energy-Work DVD:n kommer också snart att ges ut.

Om
The Spiritual Enlightenment Transmission

Den Andliga upplysningstransmissionens (Spiritual Enlightenment Transmissions) enorma nytta bör upplevas för att ens få en aning om vad det handlar om. Spiritual Enlightenment Transmission är en andlig “katalysator” som accelererar de sökande mot självinsikt, befrielse, uppvaknande och andlig upplysning. Som sådan kan den betraktas som hela skapelsens allra högsta uppenbarelse av livskraftsenergi.

Om
The Oshana Enlightenment-undervisningsprocessen

Oshana Enlightenment-undervisningsprocessen innehåller flera viktiga element:

Nya “Oshana Undervisning” web-platser

https://the-transmission.com/